Infraroodverwarming installatie

Gekwalificeerde monteurs

De installatie van het Wellheat assortiment vindt in eerste instantie plaats door de lokale Wellheat-dealer. De technische medewerkers worden door Wellheat opgeleid en zijn reeds bevoegd om de montage van 220-230 Volt producten zoals wasmachines en vaatwassers op locatie te verzorgen. Omdat voor de gemonteerde producten een normale stroomaansluiting vereist is, kunnen deze producten eenvoudig door de lokale dealer gemonteerd worden.


Indien er aanpassingen plaats moeten vinden op het stroomnet dan kunnen externe monteurs of lokale installateurs ingeschakeld worden. Wellheat beschikt over een netwerk van gekwalificeerde monteurs die hiervoor op pad gestuurd kunnen worden. De gegevens hiervan zijn bekend bij de Wellheat-dealers.